Skole-hjem-samarbejde

Skole-hjem-samarbejde

Samarbejdet mellem skole og hjem er afgørende for vores børns læring, dannelse og trivsel. Som forældre kender vi vores børn bedst, og vi kan bidrage med vigtige input til, hvordan de lærer og trives bedst. Her kan du læse en række artikler om, hvorfor det gode samarbejde er vigtigt og hvordan, det bliver skabt.

Trivsel og sammenhold

Trivsel og sammenhold

Undervisning og inddragelse

Undervisning og inddragelse

Skolebestyrelsens rolle i skole-hjem-samarbejdet

Skolebestyrelsens rolle i skole-hjem-samarbejdet

Bliv klogere på skole-hjem-samarbejdet

Forældrehæfterne

Det første hæfte vedrører direkte skole-hjem-samarbejdet. Du kan eksempelvis finde ideer til, hvordan forældre kan medvirke til bedre læring for børnene gennem forældremøderne.