Formandens Blog

Formandens Blog

Rasmus_formand
22.09.21
Problemer med unge, der føler sig ensomme, udvikler angst eller skolevægring, gør det nødvendigt med et fast evidensbaseret kommunalt tilbud, der kan hjælpe børn i psykisk mistrivsel.
Rasmus_formand
01.07.21
Problemer med elevers fravær løses ikke ved kun at kigge på familierne.
15.06.21
Det skal være slut med enfoldige Erasmus Montanus-løsninger. Vi skal have gennemarbejdede løsninger i folkeskolen nu, og de nationale test skal erstattes med en kvalitetssikring, som alle accepterer.
Nu venter et stort arbejde med at få klassefællesskaberne i gang igen.
Forældre til skolebørn skal have hjælp i indsatsen for at holde Corona-pandemien under kontrol, siger Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.
Kommunernes Landsforening og regeringen har sammen med lærerne et stort ansvar for at sikre en normal overenskomst.
Det er folkeskolens forældre, der beslutter, hvor mange børn der kommer i folkeskolen. Derfor skal børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil investere i mindre klasser, færre...
Samfundet skal passe godt på vores børn, når vi er på arbejde.
Folkeskoler er lige så vigtige som sygehuse, siger Skole og Forældres formand.
Voldelige elever helt ned i indskolingen, uro i klassen og umotiverede elever kommer ikke af sig selv.
Gode vilkår i de almindelige skoleklasser er på lang sigt billigere og bedre end flere elever i specialklasserne.
Skole og Forældre ser frem til mere indflydelse og mere uddannelse til skolebestyrelsesmedlemmerne i forhandlingerne om justeringer af folkeskolereformen.
Oplysning til skolen om eleverne: Ny rapport fra EVA viser, hvad eleverne synes er god undervisning
Tidligere fik hver femte elev udsat skolestarten. I dag er det kun en ud af 15 børn – og det er kommunen, der bestemmer.
Fortæl de unge, der går til eksamen for tiden, at man ikke bliver perfekt, selvom man gør sig umage. Vis dem dit eget eksamensbevis.
Problemet er ikke, at lysten mangler. Der, hvor det halter, er selve anerkendelsen af skolebestyrelseshvervet.
Elever med stort fravær har brug for støtte, ikke at deres forældre bliver straffet økonomisk.
Vigtigt, at Kommunernes Landsforening kommer lærerne i møde, så den truende konflikt mellem kommunalt ansatte og Kommunernes Landsforening undgås.
Skoler og kommuner skal selv købe de computere, som skal bruges i skolerne. Det er gratis for eleverne at gå i skole i Danmark, og det skal det blive ved med.
De 120 skoler, der er inviteret med i regeringens bingospil om penge, skal selv have lov til at bestemme, om de vil være med.
Børnene har brug for handling, når det gælder mobning.
Elevfravær er forældrenes ansvar, men vi har brug for hjælp fra skolen, når eleverne bliver væk.
Danske elever klarer sig fint i PISA – og alle de andre internationale undersøgelser.
Kommunerne har nedlagt 300 skoler de sidste 10 år og reduceret forældrenes indflydelse. Det koster selvfølgelig folkeskolen elever.
Tal om kvalitet i folkeskolen. Også i de kommuner, der har stram økonomi og faldende børnetal. Sådan lyder opfordringen fra Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.
I Finland arbejder alle sammen om at skabe en god folkeskole.
De børn, der går i skole lige nu, har også ret til at blive så dygtige som de kan.
Det politiske mål for gymnasieforhandlingerne om at få flere til at vælge erhvervsuddannelser kan opnås med bedre vejledning af de unge i folkeskolen.
Skole og Forældres formand opfordrer forældre til at interessere sig for og bidrage til børnenes læring.
Skole og Forældres formand mener Folketinget helt skal droppe et nyt lovforslag om kommunale undervisningstilbud til flygtningebørn.
Meget bekymrende at halvdelen af kommunerne sparer på folkeskolen i 2016
Nyt digitalt værktøj giver let adgang til nøgletal om folkeskolen.
Mette With Hagensens tale på Folkemødet på Bornholm til arrangementet Talk around the clock

Sider