Trivsel på Spil

Trivsel på Spil  

Til fri download:
Sæt trivslen på spil. Gode relationer og fælles forståelse er forudsætningen for et sundt undervisningsmiljø og social trivsel. Samtidig byder hverdagen i og omkring skolen uundgåeligt på situationer og konflikter, som udfordrer relationerne og trivslen.
 

Introduktion til Trivsel på spil

Køreplan til kort dialog til Trivsel på spil

Køreplan til til lang dialog til Trivsel på spil

Inspirationskort til Trivsel på spil

Oversigt over de 15 dialoger til Trivsel på spil

Dialogerne 1- 5  handler om sproglig adfærd:

Dialog 1: Eleverne sladrer om en lærer - skal man gribe ind? 

Dialog 2: Eleverne hører ikke efter - hvad skal læreren gøre?

Dialog 3: Eleverne taler grimt til hinanden - hvordan takler man det? 

Dialog 4: Forældrene taler negativt om en elev- skal man gribe ind?

Dialog 5: Hvordan skal man forholde sig til en sjov bemærkning, der kan virke sårende på andre? 

Dialogerne 6- 13 handler om særlige situationer og adfærd:

Dialog 6: Læreren og forældrene har en konflikt - hvem skal involveres?

Dialog 7: Privatfest - hvem skal med? 

Dialog 8: Man tager pjæk på fersk gerning - griber man ind?

Dialog 9: Hvilke konsekvenser skal det have at komme for sent?

Dialog 10: De fælles regler brydes - hvad er konsekvensen? 

Dialog 11: Hvem skal læreren være mest loyal over for - eleverne eller forældrene? 

Dialog 12: Skal alle elever behandles ens?

Dialog 13: Hvordan skal man takle klikedannelse blandt elever? 

Dialogerne 14 og 15 handler om digital adfærd: 

Dialog 14: Hvordan takler man uvenskaber på de sociale medier?

Dialog 15: Skal man bruge ForældreIntra, når der er konflikter? 

Oversigt over udgivelser

Andre udgivelser

Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...
[leder du efter Skolebestyrelsens håndbog, så klik her] Håndbog for skoleforældre er på 120 sider med mange illustrationer, billeder og faktabokse...
Skolebørn - magasin for forældre til børn i folkeskolen. Skolebørn udgives af Landsorganisationen Skole og Forældre. I magasinet Skolebørn finder...