Styrk klassens trivsel med aktiviteter

Styrk klassens trivsel med aktiviteter

Trivslen i klassen styrkes, når elever og forældre føler sig som en del af et fællesskab. Få gode tips og idéer til aktiviteter her.

Når elever og forældre føler sig som en del af et fællesskab, styrkes trivslen og trygheden for alle. Et godt og trygt socialt liv i klassen, er det bedste fundament for læring. Som kontaktforælder kan man være med til at skabe rammerne om et større sammenhold i klassen, men i en travl hverdag kan det være svært at finde ud af hvordan. Idékataloget her bygger på forskellige forældres erfaringer og idéer til aktiviteter, der kan være med til at styrke klassens trivsel og fremme fællesskabet.  

Fælles aktiviteter

Planlæg
For at bevare initiativet til at skabe sammenhold i klassen som kontaktforælder, kan det være en god ide allerede i starten af skoleåret, at planlægge aktiviteter. Ved skoleårets start kan klassens kontaktforældre eksempelvis fastlægge datoer for 1-3 aktiviteter, som de ønsker at stå i spidsen for i det kommende (halv)år. Se forslag til planlægningsskema 

Invitationer
Brug skolens forældre-Intra til at sende invitationer ud til arrangementer. Sørg for at alle forældre er på Intra og ved hvordan det anvendes i hverdagen. Få inspiration til invitationer på Forældrefiduser.

Alle skal med
Kontaktforældre kan gøre en indsats for at alle kommer med, eksempelvis ved at kontakte de forældre, som enten ikke svarer på invitationen eller som sjældent deltager.

Brug skolen
Undersøg om det er det muligt, at låne lokaler til klassens sociale arrangementer, eksempelvis hjemmekundskabs lokalet til fælles spisning og bagedag eller gymnastiksalen til loppemarked, overnatning og klassefest. 

Få flere ideer til sociale aktiviteter på Forældrefiduser eller bliv inspireret herunder.

Forslag til aktiviteter

skolen
 -
Forældrekaffe om morgenen
 - Morgenmad i klassen 
 - Restaurant i klassen
 - Brætspils-aften
 - Banko
 - Julearrangement, klippeklister, julefrokost, julebag, pyntning af klasselokalet
 - Forældreoplæg i klassen, hvor forældrene kommer og ’underviser’ en dag/en lektion eller fortæller om et tema fra sin arbejdsplads. 
 - Forældrekaffe om eftermiddagen
 - Bagedag
 - Fællesspisning – alle tager en ret med eller hjemmekundskabslokalet lånes til fælles madlavning.

Udendørs
-  Orienteringsløb
-  Byvandring
 - Kanotur
 - Fælles cykeltur/legedag i skoven med efterfølgende bålhygge og snobrød
 - Udflugt i en dyrepark
 - Fællesudflugt til den nærmeste legeplads
 - Hyttetur
 - Gåtur i skoven
 - Telttur
 - Overnatning på skolen
 - Overnatning i shelter
 - Overnatning i sommerhus
 - Picnictur
 - Fisketur
 - Grill-aften i en nærliggende park
 - Få idéer til naturoplevelser her            

Fest
 - 
Sommerfest
 - Fastelavnsfest
 - Klassefest
 - Disco fest
 - Temafest med udklædning
 - Halloween arrangement 
 - Nytårsfest
 - Blå mandags-middag

Andet
 - 
Klassealbum
 - Klassebog
 - Klassekasse
 - Biograftur
 - Søndagsbrunch
 - Tur i skøjtehal
 - Filmaften
 - Bagedag
 - Loppemarked 
 - Bowling
 - Fællessang/klassekor
 - Lege/hygge grupper så alle børn lærer hinanden at kende.
 - Virksomhedsbesøg – klassen kommer på besøg på en forælders arbejdsplads.

Kun for forældre

Fællesskaber omkring børn har betydning for fællesskaber mellem børn. At fremme fællesskabet og samarbejdet i forældregruppen, kan være med til at styrke klassens sociale miljø og trivsel. Kontaktforældrene kan for eksempel være med til at arrangere:
- Forældrefest/fællesspisning (fx efter forældremøde). 
- Forældre-komsammen hver 4. måned, hvor kun klassens forældre samles og snakker om klassens trivsel.

Links til inspiration:
Forældrefiduser
www.brugfolkeskolen.dk
 

OBS!
Selvom forældre deltager i fællesarrangementer, betyder det ikke nødvendigvis at de lærer hinanden at kende. Kontaktforældre kan være med til at sørge for, at fællesarrangementer organiseres sådan, at forældrene blandes og kommer i dialog.
- Brug bordkort
- Sæt forældrene sammen i mindre grupper
- Brug ice-breaker øvelser
- Opfordre til uformelle samtaler til forældremøder fx med spørgsmåls-kort der lægges ud på bordet. Forældrene skiftes til at trække et kort og spørge ind til hinanden.                        

Senest opdateret den

16. august 2021

af

cg

Læs også

30.11.15
Forældremøde om digitale medier
Børn har brug for voksne til at hjælpe dem til at navigere på de sociale medier. Her får I 7 gode råd og opskriften på et forældremøde.
30.11.15
Ny elev i klassen?
Sådan kan I som kontaktforældre være med til at give nye elever og forældre en god modtagelse. Det er en god investering for fællesskabet.