Skal jeres skole være klimavenlig?

Skal jeres skole være klimavenlig?

Klimadagsordenen er allestedsnærværende - og altså også et anliggende for skolebestyrelsen. Læs her, hvad skolebestyrelsen kan gøre for at gøre skolen mere klimavenlig.

Tove Ditlevsens Skole i København er såkaldt klimaskole. Magasinet Skolebørn har historien om skolen og klimaet her.

Skal jeres skole også være klimavenlig, så er her en række konkrete bud på, hvad I kan gøre i skolebestyrelsen:

Den praktiske del

 • Tal med ledelsen og ejendomslederen: Hvad gør skolen allerede og hvad kunne man gøre yderligere? Det er vigtigt, at de bakker op om projektet. Det er også vigtigt at forstå skolens fysiske rammer og hverdagen på skolen, hvis man fx skal have energiforbruget ned og affaldssorteringen op. Sammenlig evt. med andre skoler. I kan fx se på skolens:
  • elforbrug
  • forbrug af vand og varme
  • affaldssortering
  • madordning (fx emballage, madspil og vegetariske muligheder)
  • muligheder for at elever og personale kan gå og cykle sikkert til skole
 • Inddrag skolens lærere og pædagoger på et tidligt tidspunkt og vær lydhør for deres idéer, bekymringer og praktiske udfordringer. Uden personalets involvering kommer der ikke til at ske meget i praksis (det gælder også i forholdt til klima i undervisningen).
 • Inddrag din kommune: Mange kommuner har allerede forskellige tiltag man kan koble sig på eller ressourcepersoner, der kan hjælpe.
 • Påvirk din kommune: Foreslå dem fx at skolebusserne skal køre på el, den offentlige transport, cykelstier og gangruter forbedres.
 • Vedtag en klimapolitik med konkrete mål og en konkret handleplan.
 • Sørg for, at der bliver sat ressourcer af til det i skolens budget.
 • Kom hellere i gang med det første og få nogle erfaringer, som man kan bygge videre på.
 • Kommunikér hvad der bliver gjort til forældre, elever og lærere.

Sæt klimaet på skemaet

 • Sørg for, at der er en ressourceperson, der får timer til at være klimakoordinator eller vejleder.
 • Sørg for at der bliver lavet klimalæseplaner for henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling med mål for, hvad eleverne skal have lavet og lært om klima.
 • Hav en database eller lign. med forskellige undervisningsmaterialer og idéer til at arbejde med klima i de forskellige fag, som lærerne kan lade sig inspirere af og dele med hinanden. Der er en del gratis undervisningsmaterialer på nettet.
 • Indfør nogle faste traditioner på skolen som eksempelvis en årlig klima-uge/grøn uge og julepynt, eleverne selv laver af genbrugsmaterialer. Hvis man beslutter sig for en tema-uge om klima, så sørg for, at der er en arbejdsgruppe, der kan komme med idéer og en koordinator, der kan sørge for, at der er sammenhæng, kvalitet og læring i ugen.
 • Inddrag eleverne i praktiske tiltag, der styrker deres miljøbevidsthed – fx affaldssortering, aflæsning af elforbrug, vandsparretiltag og lignende.

Kilder: Jan Viegand, Christina Bang og Louise Villadsen Nielsen, Tove Ditlevsen Skole

 

 

Senest opdateret den

25. maj 2021

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne