Rygning

Rygning

Af Lov om røgfri miljøer § 7 stk. 1 fremgår det, at der på børneinstitutioner, skoler, opholdssteder og lign., der fortrinsvis har optaget børn og unge under 16 år, er det ikke tilladt for børn og unge samt elever at ryge på institutionens område.

De store elever omgår ofte reglen ved at ryge uden for skolens område. Skolebestyrelsen kan forhindre dette ved at indføje i skolens ordensregler, at det ikke er tilladt at forlade skolens arealer i skoletiden. Ifølge Kræftens Bekæmpelse forbyder kun hver fjerde skole i Region Hovedstaden eleverne at ryge i skoletiden. Det er halvt så mange som på landsplan. Samlet set er det knap 50 % af landets skoler, der har et sådant forbud.

Videre fremgår det af Lov om røgfri miljøer § 8 at personer, der ikke er børn og unge under 16 år, ikke må ryge på institutionens udendørsarealer, hvor børn og unge færdes. Dvs., at lærerne ikke blot kan gå udenfor i skolegården og ryge, men skolen kan beslutte, at personalet kan ryge i rygerum. Et rygerum er et særligt godkendt lokale med gode udluftningsmuligheder eller ventilation. Rygerummet må ikke være gennemgangsrum og må ikke bruges til andre formål end rygning. Skolebestyrelsen er medbestemmende herom, medmindre kommunalbestyrelsen har truffet en anden beslutning, der ikke giver den enkelte skole ret til selv at bestemme.

Senest opdateret den

8. oktober 2015

af

cg

Læs også

01.09.21
Frihedsgrader
I skoleåret 2021/22 gives der frihed til at droppe elevplanerne og til skære den understøttende undervisning bort. Vi kigger her på, hvad...
22.06.21
N
Online opslagsbog