Habilitet

Habilitet

At være inhabil vil sige, at man ikke kan være med til at træffe en beslutning, fordi man har en personlig interesse i beslutningen. At være inhabil betyder, at man går uden for døren, mens punktet drøftes.

For et medlem af skolebestyrelsen er det vanskeligt at forestille sig, at inhabilitet kan komme på tale, fordi skolebestyrelsen ikke træffer konkrete sagsafgørelser. Det er skolelederens opgave. Undtagelsen herfor er ansættelsessager, som involverer egen familie eller bekendtskabskreds.

Man er således ikke inhabil, når skolebestyrelsen behandler sager (eksempelvis om klassesammenlægning, problemer i klassen eller lignende), som vedrører den klasse, ens eget barn går i.

Selv om man ikke er inhabil i lovens forstand, kan man overveje, om man skal undlade at deltage i behandlingen af en sag, hvis man skønner at den efterfølgende kan give problemer i samarbejdet eller med den generelle tillid.

Man skal selv gøre opmærksom på inhabilitet.

Senest opdateret den

15. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre