Høringssvar fra skolebestyrelsen

Høringssvar fra skolebestyrelsen

Der er en række områder, skolebestyrelsen skal udtale sig om, før kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning. Her er det hurtige overblik.

Folkeskoleloven angiver en lang række områder, hvor kommunalbestyrelsen skal indhente udtalelser eller høringssvar fra skolebestyrelserne, før den kan træffe en beslutning. Det er blandt andet ændringer i styrelsesvedtægten og ændringer af skoledistrikter, men også for eksempel eventuel fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden. Se den fulde liste sidst i denne artikel.

Arbejdsgang
Det er skolebestyrelsens formand, der har ansvaret for at sætte det på dagsordenen, når skolebestyrelsen skal afgive en udtalelse. I første omgang er det en god ide sammen med skolelederen at overveje, om der er brug for yderligere information, for at skolebestyrelsen kan forholde sig til høringsmaterialet. Det kan for eksempel være, det er relevant, at skolelederen udarbejder en konsekvensberegning.
Det kan i nogle tilfælde være relevant at konsultere skolebestyrelsens baglande (elever, forældre og ansatte m.fl.) eller forvaltningen, hvis skolebestyrelsen skal kunne lave et kvalificeret høringssvar.
I mange tilfælde vil det være alle kommunens skoler, der skal afgive høringssvar, og det kan derfor være relevant at overveje, om det er noget, skolebestyrelserne med fordel kan koordinere – eventuelt formændene indbyrdes.
Når dagsordenen til skolebestyrelsesmødet lægges på skolens hjemmeside og sendes ud til skolebestyrelsens medlemmer, skal alle relevante bilag vedhæftes, således at alle skolebestyrelsens medlemmer kan overskue høringen ved at læse bilagene igennem.

Selve høringssvaret
Skriv kort, præcist og objektivt – ikke indforstået eller følelsesladet. Sørg for at underbygge jeres påstande med argumenter. Tag gerne udgangspunkt i egne erfaringer, men inddrag så vidt muligt den sikre viden, der er tilgængelig, eksempelvis i form af data. Forhold jer til det, der har betydning for jer, og undlad af kommentere det, der ikke har betydning. Man får ofte opfyldt det krav/ønske, som modtageren har nemmest ved at opfylde. Derfor er det hensigtsmæssigt at fjerne de mindst vigtige krav. 
Sørg for at holde en klar struktur, hvor der er fokus på hovedpointerne.
Høringssvaret kan for eksempel opbygges således:

 • Resumé
 • Skolebestyrelsens bemærkninger
 • Skolebestyrelsens anbefalinger
 • Afslutning

Sørg for, at høringssvaret bliver lagt på skolens hjemmeside. Det er dokumentation for skolebestyrelsens arbejde, og det er med til at give omverdenen og jeres baglande (elever, forældre og personale) et indblik i jeres arbejde.

Se Q&A om høringssvar til budgetmodeller

Her siger folkeskoleloven, at skolebestyrelsen skal høres:

 • Fravigelse af reglerne om en mindste varighed af undervisningstiden (§ 16 b)
 • Eventuel etablering af fælles ledelse for flere skoler med hver sit skoledistrikt (§ 24)
 • Eventuel etablering og sammensætning af fælles ledelse og fælles bestyrelse for en folkeskole med eventuel skolefritidsordning og et dagtilbud eller fritidshjem (§ 24 a).
 • Eventuel etablering og sammensætning af fælles ledelse og fælles bestyrelse for en folkeskole og en ungdomsskole (§ 24 b).
 • Eventuel undervisning fra børnehaveklasse til 3. klasse i aldersintegrerede klasser (§ 25, stk. 3)
 • Eventuel brug af ”rullende skolestart” i aldersintegrerede klasser (§ 34, stk. 3)
 • Ændringer i skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelt skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand, undervisning i fritiden og skolefritidsordning (§ 40, stk. 2, nr. 2)
 • Ændringer af skoledistrikter (§ 40, stk. 2, nr. 3)
 • Fastsættelse af mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne (§ 40, stk. 4)
 • Ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, der varetager undervisning (§ 40, stk. 6, og § 44, stk. 7)
 • Kommunens kvalitetsrapport. Der skal indhentes udtalelser fra skolebestyrelserne inden kvalitetsrapporten drøftes i kommunalbestyrelsen (§ 40 a, stk. 3)
 • Ændringer i styrelsesvedtægten (§ 41)
 • Eventuel ændring i sammensætningen af den enkelte skolebestyrelse (§ 42)
 • Forsøgs- og udviklingsarbejde på skolen, der overskrider de mål og rammer, som kommunalbestyrelsen har fastsat (§ 44, stk. 8)

Dertil kommer, at skolebestyrelsen kan give udtalelse og stille forslag til skolens leder og kommunalbestyrelsen om alle spørgsmål, der vedrører skolebestyrelsens virksomhed, og skolebestyrelsen skal afgive udtalelse om alle spørgsmål, som kommunalbestyrelsen forelægger den (§ 44, stk. 10)

Senest opdateret den

8. januar 2018

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne