Gå til kamp mod ensomhed på skolen

Gå til kamp mod ensomhed på skolen

Hver tredje elev mangler nogen at være sammen med i skolen, viser en undersøgelse fra magasinet Skolebørn blandt 1.105 folkeskoleforældre. Ensomhed, tristhed, usikkerhed, dårligt selvværd og manglende lyst til at gå i skole er konsekvenserne for børnene, fortæller deres forældre. Se her, hvad skolebestyrelsen kan gøre.

Ensomhed i skolen er ikke kun et problem, som eleverne selv og deres familier skal gøre noget ved, mener Skole og Forældres formand, Rasmus Edelberg.

”Lærere og pædagoger skal klædes bedre på til at kunne arbejde med at styrke fællesskabet blandt børnene og sætte ind med effektive værktøjer i klasser, hvor elever føler sig udelukkede. Vi forældre skal også gøre vores til, at alle i klassen har nogen at lege med og føler sig inkluderede – og ikke kun have fokus på vores eget barn. Det her er et fælles ansvar,” siger han. 

Resultater fra undersøgelsen:

  • 9 % af forældrene oplever, at deres barn ofte savner nogen at være sammen med i skolen. 20 % at de gør det engang imellem.
  • 12 % af forældrene oplever, at deres barn ofte føler sig udenfor i klassen. 26 % at de gør det engang imellem.
  • Forældrene mener de primære årsager er ”mig, mig, mig-kulturen” i klassen og mangel på sammenhold i klassen.
  • 48 % af forældrene oplever at skolen kun i ringe grad eller slet ikke har sat gang i tiltag for at forbedre situationen for deres børn.
  • 4 % oplever, at skolens indsats i høj grad har haft en positiv effekt.

Undersøgelsen er foretaget i marts 2020 med besvarelser fra 1.093 forældre til børn i folkeskolen. De 321 forældre, der har svaret, at deres børn ofte eller nogle gange mangler nogen at være sammen med i skolen, har besvaret yderligere spørgsmål om årsager, skolens håndtering og bud på løsninger.

Det kan skolebestyrelsen gøre

Få øje på ensomheden. Det kan være en del af skolebestyrelsens tilsyn at undersøge, hvordan det står til med ensomhed og positive fællesskaber på skolen, blandt andet ved at se på skolens trivselsmålinger, eventuelle analyser af, hvorfor elever skifter skole og lign. 

Skal skolens antimobbestrategi, værdiregelsæt og handleplaner opdateres? Hvad skal der til for at skabe en kultur på skolen med trygge fællesskaber, hvor der bliver taget hånd om ensomhed? Overvej hvordan ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre kan inddrages, så de oplever ejerskab til opgaven. Hvordan kan ensomhedstematikker indgå i handleplanernes tilblivelse, og hvordan kommer planerne i det hele taget på højde med tidens tendenser, så aktuelle mobbeudtryk i fx digitale formater gribes og håndteres? Husk også at gøre en indsats for at skolens personale, eleverne og forældrene er bekendte med skolens politikker, når de er lavet.

Undersøg om der er behov for kompetenceudvikling. Mange lærere og pædagoger efterspørger konkret viden om forebyggelse og intervention af mobning (herunder ensomhed). Giv lærere og skolepædagoger adgang til forskningsbaseret viden om mobning og ensomhed og konkretisér det i skolens årsplanlægning, hvor man fx kan indlægge efteruddannelseskurser og temadage.

Vær særligt opmærksom på udsatte børn, anbragte børn, og børn fra familier ”hvor lynet slår ned” – fx skilsmisser, dødfald, arbejdsløshed mv. Har I en handleplan for det?

Besøg Skolebestyrelsens Værktøjskasseskole-foraeldre.dk/kassen for hjælp og inspiration til arbejdet med principper, værdier, antimobbestrategi mv.

Kilder: Skole og Forældre, Mary Fondens rapport og Sanne Lind, børnefaglig konsulent i Børns Vilkår.

Senest opdateret den

7. maj 2020

af

pe

Læs også

19.12.23
Se i oversigten hvilke muligheder 2024 byder på
Bliver løbende opdateret
23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne