Fritid og skole

Fritid og skole

Folkeskolelovens § 3, stk. 4 bestemmer, at alle skoler skal indgå i et samarbejde eller partnerskab med lokalsamfundets kultur,- folkeoplysnings,- idræts og foreningsliv og med de kommunale ungdomsskoler og musikskoler . Kommunalbestyrelsen skal fastlægge rammer for dette samarbejde, og skolebestyrelsen udarbejde principper for dets gennemførelse.

Samarbejdet og partnerskaberne skal dels supplere og støtte op om undervisningen i folkeskolens fag, dels tjene som inspiration og supplement til den fagopdelte undervisning i skolen. Samarbejdet skal derudover medvirke til at gøre eleverne bekendt med mulighederne for at føre et aktivt fritidsliv.

I henhold til folkeskolelovens § 33, stk. 9 kan skolelederen efter forældrenes anmodning tillade, at en elev i 7.-9. klasse i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisningen i en musikskole, eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening.  Disse fritidsaktiviteter kan altså foregå i skoletiden.

Der er tradition for, at skolerne i fritiden anvendes til en række andre formål for børn, unge og voksne.

For de yngste elever er tilbuddet SFO, skolefritidsordning, og en eventuel kommunal musikskole.

For elever i 7. klasse og opefter er der tilbud i den kommunale ungdomsskole. Her foregår aktiviteterne ikke nødvendigvis på elevernes egen skole, men på en eller flere af kommunens andre folkeskoler. De unge har mange forskellige ønsker, og de kan bevæge sig over større afstande efter det, der har deres interesse. I mange tilfælde er lokalerne til den kommunale ungdomsskole indrettet til ungdomsskolens formål. I nogle tilfælde har ungdomsskolen sine egne lokaler uden for folkeskolens bygninger.

En række foreninger og klubber anvender folkeskolens lokaler, fx idrætsklubber til boldspil og gymnastik. Nogle foreninger og klubber har afdelinger for unge og andre for voksne. Begge parter kan anvende skolens lokaler og kommunens andre anlæg som sports- og svømmehaller.

I nogle kommuner betragter man skolen som et lokalt kulturcenter, hvor de enkelte interesserede foreninger mv. deltager i brugermøder. Sammen med repræsentanter for kommunen aftaler man, hvordan man kan koordinere sine aktiviteter og eventuelt samarbejde om nogle fælles tilbud. Nogle af disse tilbud kan også være for børn og unge.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre