Frem elevernes læselyst

Frem elevernes læselyst

Der er nok ikke megen uenighed om, at den vigtigste opgave for skolen er at lære børnene at læse. Men hvad kan skolebestyrelsens gøre for styrke skolens arbejde med elevernes læsning? Det har vi samlet en række bud på her.

Hvis danske elever skal blive bedre til at læse, skal de (også) helst læse i fritiden. Det står dog skidt til med danske elevers lyst til at læse. Forældrene vil gerne tage ansvar, men syv ud af ti oplever udfordringer med skolernes krav om daglig læsning derhjemme – og seks ud af ti forældre mangler vejledning til, hvordan de kan få poderne til at fordybe sig i bøgerne, viser en undersøgelse fra magasinet Skolebørn.

Her er først en række bud på, hvordan skolebestyrelsen kan arbejde med spørgsmålet, og herefter en oversigt over temaets artikler på skoleborn.dk.

Sådan kan skolebestyrelsen hjælpe med at sætte rammer for arbejdet med læsning 

 • Vær nysgerrig og undersøg, hvordan I på jeres skole arbejder med elevernes læsning. Overvej, hvilke spørgsmål I gerne vil have svar på, og bed skolelederen om en redegørelse. Det kunne for eksempel være:
  • Hvordan sikrer skolen den tidlige læseindlæring i indskolingen?
  • Hvilke særlige indsatser har skolen, når børn er i læsevanskeligheder?
  • Hvordan sikres systematik i arbejdet og indsatserne?
  • Hvordan er samarbejdet med læsevejledere og andre på skolen og i kommunen?
  • Hvad viser læsetest og resultater fra afgangseksamen?
 • I kan også invitere fagkoordinatoren i dansk eller en læsevejleder til at komme til et skolebestyrelsesmøde, hvor han eller hun redegør for, hvilke læseindsatser, der er på skolen, for eksempel læsebånd, fordelingen mellem digitale læremidler og bøger mv. Husk også at spørge både lærere og elever i skolebestyrelsen, hvordan de oplever, at det står til med læsning og læseindsatser.
 • Se på, og tilret eventuelt principper for holddannelse, understøttende undervisning og skole-hjem-samarbejde specifikt i forhold til læsning. 
 • Inddrag gerne eleverne, fx gennem elevrådet i både undervisningsformer og -materialer. 
 • Involvér forældrene: Tag initiativ til et samlet forældremøde om forældrenes involvering i børnenes læsning, eventuelt med besøg af en ekspert på området. På mødet kan skolen fortælle om, hvad den gør i forhold til læsning, og hvordan forældrene kan bidrage, på en måde, der tager højde for, at alle familier er forskellige.
 • Brug møderne i det Fælles Rådgivende Organ (FRO), hvis I har sådan et i kommunen, eller dialogmøderne med kommunen til at høre, hvad der generelt bliver gjort i kommunen i forhold til læsning, fx har man en strategi/politik for området (Literacy)? Hvordan udmøntes det? Hvad gør de andre skoler? Er der noget, I på jeres skole kan lade jer inspirere af?
 • Se på, og udtal jer eventuelt om, timefordelingen på skolen. I kan for eksempel foreslå, at der oprettes et særligt læsefag i den understøttende undervisning, eller at der indføres læsebånd. 
 • Prioritér læseindsatser i budgettet.

Stort tema om læsning på skoleborn.dk:

Ny forældreundersøgelse: ”Vi kan ikke få vores børn til at læse 20-30 minutter hver dag”
Langt de fleste skoleforældre forstår vigtigheden af, at deres børn skal læse derhjemme og vil gerne påtage sig en del af ansvaret. Men opgaven er svær, og forældrene mangler vejledning, viser magasinet Skolebørns undersøgelse.

Fakta og fordomme om danske elevers læsning
Når man skal tale om læsning på et skolebestyrelsesmøde, er det godt at have (nogenlunde) styr på, hvad der er op og ned i de nyeste undersøgelser. Vi har bedt professor Jeppe Bundsgaard tage stilling til 10 udsagn om børns læsning. Du får også et kort overblik over PISA og PIRLS.

Hvem har ansvaret for elevernes læsning? Se hvad elever, lærere, ledere og forældre mener
Forældres opbakning til skolegangen er afgørende for børnenes trivsel og læring, og skole-hjem-samarbejdet er vedtaget ved lov. Men hvordan er ansvaret for børnenes læseglæde og -kompetencer egentlig præcis fordelt – og er der nogen slagsider? Vi har spurgt eleverne, lærerne, forældrene og skolelederne.

Hvad er vigtigst for elevernes fremtid - Bøger eller digitale medier?
Vi har spurgt en ekspert i bøger og en ekspert i digitale medier om fordele og ulemper.

”Drop æggeuret og lad forældrene give børnene gode læseoplevelser”
Læs hvad formand i Skole og Forældre, Rasmus Edelberg, mener om læsning.

10 råd fra forældre til forældre
Magasinet Skolebørn har spurgt forældrene, hvad de selv synes virker for at få børnene til at fordybe sig i bøgernes verden.

Eksperternes 7 råd til at fremme børns læselyst

Mor afprøver læseråd: Sådan fik jeg Jonas til at læse
Hvad gør man, når man som inkarneret læsehest simpelthen ikke kan få sin 12-årige søn til at åbne en bog? Skolebørn gav en mor to måneder til at skabe læseglæde hos sin søn. Se hvordan det gik.

Senest opdateret den

7. februar 2020

af

pe

Læs også

23.02.23
Princip for meddelelsesbogen
Skole og Forældre har formuleret nedenstående princip for meddelelsesbogen til inspiration til skolebestyrelserne
27.01.23
Passer jeres skole til børnenes grundlæggende behov?
Børne- og skoleforsker Louise Klinge oplister seks grundlæggende behov, som skal opfyldes hos børnene, for at de kan få et godt skoleliv. Opfylder...