Forældremøder

Forældremøder

Samarbejdet mellem skole og forældre er indskrevet i folkeskoleloven, og skolebestyrelsens principper sætter retning for hvordan det skal foregå på den enkelte skole.

Folkeskoleloven foreskriver, at skolen skal samarbejde med forældrene [Folkeskoleloven, §1 (formålsparagraffen)], og at forældre og elever skal samarbejde med skolen om skolens formål [Folkeskoleloven, § 2, stk. 3].

Loven indeholder dog ikke noget konkret om, hvordan skole-hjem-samarbejdet skal foregå, ej heller at skolen skal holde forældremøder. Denne kompetence er lagt ud til skolebestyrelsen på den enkelte skole, der med principperne for skolen sikrer mål og rammer for samarbejdet mellem skolens medarbejdere og forældrene om barnets skolegang og om klassen.

Forældremøder er en tradition i det danske skolesystem. Traditionen har været, at lærerne, på forældremøder, informerede om fagenes aktiviteter og undervisningens forløb.  
Fremover vil forældrene modtage denne information i form af den løbende elevplan for deres barn. Det giver rum for at forældremøderne udvikles til reelle dialogmøder mellem forældrene og med klassens lærere og pædagoger.

Emner på forældremøder kan være:

  • Samværsregler for klassen
  • Børnenes udvikling på alderstrinnet
  • Aftaler i forhold til fester og alkohol
  • Netværk mellem forældrene til gavn for hele klassen
     

Flere kommuner samarbejder med skolebestyrelserne om de overordnede rammer for forældresamarbejdet, hvorefter skolebestyrelserne fastsætter principper i tilpasset form til netop deres skole.

Skolebestyrelsens opgave

Skolebestyrelsen på den enkelte skole er via folkeskolelovens §44, stk. 2. nr. 3 pålagt at fastsætte principper for: ”samarbejdet mellem skole og hjem, og om skolens og forældrenes ansvar i samarbejdet[Folkeskoleloven, § 44, stk. 2, nr. 3]. Herunder hører naturligt at fastsætte principper for forældremøder.

Det giver skolebestyrelsen mulighed for at sætte mål og rammer, der sikrer, at skolen udvikler forældremøderne fra de traditionelle informationsmøder til møder, hvor dialogen er i centrum. Skolebestyrelsen kan også i principperne fastsætte, at kontaktforældre i samarbejde med klassens lærere og pædagoger er med til at planlægge forældremøderne og beslutte, hvilke punkter der skal på dagsordenen.

Endvidere er det en god ide, at skolebestyrelsen drøfter forældremødernes hyppighed, tidspunkt for afholdelse, indkaldelsesmåder og –frister mv.

I Skole og Forældres værktøjskasse for skolebestyrelser kan I finde inspiration til principper for skole-hjem-samarbejde.

Senest opdateret den

26. oktober 2020

af

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre