Feature- og emneuger

Feature- og emneuger

Feature- eller emneuger er en eller to særlige uger i skoleåret, hvor et antal klasser hele ugen arbejder med et særligt emne eller inden for en på forhånd fastlagt emnekreds.

Perioderne fastlægges i skolens årskalender, og der foregår en planlægning af indholdet i god tid forinden. Det kan være en fordel at inddrage forældre med særlige forudsætninger i forhold til emnet både i planlægningen og i gennemførelsen.

Emnet eller emnekredsen skal være en integreret del af undervisningen, og der arbejdes på tværs af de eksisterende fag. Ofte er der knyttet ekskursioner til nogle af emnerne.

I forberedelsen til en feature- og emneuge bidrager de enkelte fags lærere med viden om deres faglige område både i planlægningen og i undervisningen af deres klasser.

Som afslutning på ugen eller umiddelbart efter sker der en fremlægning fx i form af udstillinger, præsentationer, dramatiseringer og andre former for aflevering af resultaterne. Denne aflevering kan være for elever og lærere indbyrdes. Men ofte inviteres forældre og andre interesserede til at få del i fremlægningerne.

Feature- og emneuger giver muligheder for at arbejde med emner på tværs og skabe sammenhænge, som den fagdelte undervisning ikke altid giver muligheder for. Det giver også mulighed for at arbejde sammen på tværs af klasser og klassetrin.

Kritikken af feature- og emneuger går på, at nogle fag bidrager med timer uden at deres fag indgår forholdsmæssigt i emnerne eller emnekredsene. Dette kan man forsøge at råde bod på ved valg af emner over en årrække.

Senest opdateret den

2. januar 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre