Fællesarrangementer

Fællesarrangementer

Ved fællesarrangementer forstås morgensamlinger, juleafslutninger, teaterforestillinger, første og sidste skoledag, idrætsdage mv. Det er også arrangementer, der strækker sig ud over skoledagen, som fx lejrskoler og ekskursioner.

Skolebestyrelsen kan fastsætte principper for sådanne arrangementer.

Kommunalbestyrelsen kan fastlægge nærmere retningslinjer for de enkelte skolers ekskursions-, lejrskole- og skolerejseaktiviteter. Inden for disse mål og rammer kan skolebestyrelsen vedtage principper for fælles arrangementer i skoletiden, lejrskoleophold mv.

Hvis aktiviteten er en integreret del af undervisningen, er der mødepligt. Dette gælder for ekskursioner og lejrskoler. For elever, der af den ene eller anden grund ikke deltager i en lejrskole eller en ekskursion, etableres der anden undervisning.

I det følgende er kun omtalt rejseaktiviteter med mødepligt. Se også: Skolerejse.

Ekskursioner er en aktivitet uden for skolen uden overnatning. Det kan være at indsamle materiale til natur/teknik i en nærliggende sø til senere bearbejdning eller et besøg på et museum eller i en kirke som led i historie eller kristendomskendskab.

Lejrskoler er med mindst en overnatning, fx på et vandrehjem eller i en spejderhytte. Der kan også arrangeres lejrskoler med privat indkvartering, fx i en venskabsby. Lejrskoler kan finde sted både i ind- og udland. Aktiviteterne på en lejrskole skal være en integreret del af undervisningen, og det forudsættes, at der sker en grundig forberedelse og efterbehandling.

Kommunen afholder alle udgifter, der er nødvendige for lejrskolens gennemførelse. Det indebærer, at kommunen skal betale for lærernes deltagelse samt alle udgifter til elevernes transport, ophold, entréudgifter og lignende. Forældrene kan dog i fællesskab indsamle midler til de udgifter, der ikke dækkes af kommunen eller skolen. Det kan fx være til yderligere oplevelser på turen i elevernes fritid og oplevelser uden for lejrskolens undervisningsmæssige formål. Ingen forældre kan dog forpligtes til at bidrage hertil økonomisk.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at de enkelte forældre skal afholde udgiften til elevens forplejning. Beløbet fastsættes da under hensyn til et anslået sparet hjemmeforbrug. Den enkelte elevs deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser kan dog ikke gøres betinget af, at vedkommendes forældre rent faktisk har betalt. Hvis en skole eller kommune på den måde har penge til gode, må disse inddrives på sædvanlig vis jf. folkeskolelovens § 50 stk. 4 – 9.

Senest opdateret den

10. september 2019

af

pe

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre