Fælles ledelse

Fælles ledelse

Folkeskolelovens § 24, stk 3 bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem én eller flere små skoler og en større skole, eller mellem to eller flere små skoler. Fælles ledelse betyder, at skolerne har fælles skoleleder og eventuelt fælles skolebestyrelse, men bevarer hver sit skoledistrikt. Ved små skoler forstås skoler i landdistrikter eller skoler med ikke over 300 elever.

Folkeskolelovens § 24 a bestemmer, at kommunalbestyrelsen kan beslutte at indføre fælles ledelse mellem en lille folkeskole eller afdeling af en folkeskole og et kommunalt dagtilbud eller fritidshjem. Indførelse af fælles ledelse betyder, at skolen og dagtilbuddet eller fritidshjemmet får fælles leder og fælles bestyrelse. Denne vælges efter reglerne for valg af skolebestyrelse, og den skal rumme repræsentanter for forældre og medarbejdere i både skole og dagtilbud, samt for skolens elever.

Beslutningen om fælles ledelse træffes efter høring af den berørte skolebestyrelse og forældrebestyrelse. Indtil 2014 havde skolebestyrelsen og forældrebestyrelsen mulighed for at nedlægge veto mod beslutningen, men efter gældende lov skal bestyrelserne blot høres.

Endelig kan kommunalbestyrelsen i henhold til § 24 b beslutte, at en folkeskole og en ungdomsskole skal have fælles leder og fælles bestyrelse.

Se også denne artikel: "Landsbyordning, børneunivers eller bare samdrevne institutioner".

Senest opdateret den

4. september 2019

af

cg

Læs også

22.06.21
N
Online opslagsbog
22.06.21
Netværk For Specialundervisning
Netværk For Specialundervisning (NFS) er et internt netværk i Skole og Forældre