For-di

For-di

For-di-projektet er et skoleudviklingsprojekt, hvis mål er en udvikling af skole/hjem-samarbejdet med henblik på at forbedre tosprogede elevers læringsresultater.

Det er et af folkeskolens formål at samarbejde med forældrene, og der er fokus på, at forældreinddragelse er vigtig for elevernes faglige og sociale udvikling. Forældrene er vigtige aktører i børns læring, både i form af direkte støtte til barnets skolegang gennem opbakning, lektiehjælp, faglige samtaler o. lign. og indirekte gennem forældrenes sociale og kulturelle erfaringer.

Etniske minoritetsbørn har generelt  dårligere læringsresultater end deres jævnaldrende danske kammerater. Mange forholdsregler er blevet sat i værk for at styrke læringsresultaterne blandt etniske minoritetsbørn – men der er stadig langt igen. Men med den ovennævnte viden in mente taler meget for, at det vil være en effektiv måde at styrke disse børns læringsresultater, hvis samarbejdet mellem skolen og forældrene bliver forbedret, således at forældrene får redskaber til at bistå deres børn med at få et bedre resultat af deres skolegang.

For-di-projektet gennemføres med støtte af Integrationsministeriet. Projektet samarbejder med i alt 9 skoler i Ringsted. Odense og Høje-Taastrup kommuner, og det gennemføres af et konsortium bestående af University College Lillebælt(læreruddannelsen i Odense), UCC, og Skole og Forældre. Projektet blev påbegyndt i foråret 2009 og afsluttes med en konference i april 2011.

Læs mere om projektet og resultaterne af projektet her:

Artikelsamlingen "Forældre dialog i skolen", som samler op på projektets resultater 

EvalueringsrapportKultursociologen, lektor Iben Jensen fra RUC har udarbejdet en evalueringsrapport for projektet.

Projektbeskrivelse

Oplæg fra erfaringsseminar 

Idekatalog 

Litteratur 

 

Senest opdateret den

7. februar 2019

af

cg

Læs også

10.05.17
Hvem skal skolebestyrelsen samarbejde med?
Jo bedre skolebestyrelsen samarbejder med sine samarbejdspartnere, jo mere indflydelse har man
10.05.17
Skolebestyrelsens samarbejde med forældrene
Forældrerepræsentanterne har det største bagland. Det kan synes uoverskueligt at være i kontakt med alle. Skolebestyrelsen kan fokusere på at have en...